استودیو ساناز رییسی

کافه

عکاسی غذا عکاسی غذا درست شبیه به یک نقاشی یجورایی از بوم سفید شروع میشه و به کار ادامه می دهیم. مراحل ثبت عکس لایه به لایه ادامه پیدا میکنه تا به یک نتیجه متعادل میان هنر و صنعت برسیم.تمام ماجرا در یک عکس فقط به یک تصمیم برمیگردد. هر تکه  از غذا به درستی توسط...
فهرست