استودیو ساناز رییسی

عکس پست مدرن

عکاسی هنری عکاسی هنری، تمام مفهوم عکاسی هنری در انتقال یک ایده،پیام یا یک احساس، خلاصه می‌شود. هنرمند باید پیامی برای منتقل کردن در آثارش داشته باشد. این ایده یا پیام می‌تواند چیز ساده‌ای مانند یک کلمه باشد مثل تولد یا یک جمله کامل مانند کاوش درباره‌ تاثیر ماه بر جذر و مد. این کلمه...
فهرست