استودیو ساناز رییسی

عکاسی ملل

عکاسی سفر درنیای امروز با رشد فناوری و پیشرفت های زیادی که در عکاسی پدیدار شده عکاسی برای عموم مردم جذاب و راحت شده است و هرکسی در هرموقعیتی برای ثبت لحظه ها و اشتراک آن با دوستان خود استفاده میکنند. مسافرت نیز از این مسئله جدا نیست. عکاسی میتواند جز یا هدف سفرتان باشد....
فهرست