استودیو ساناز رییسی

عکاسی مردمی

عکاسی اجتماعی خیلی ها بر این عقیده هستند واژه عکاسی مستند در سال‌های رکود اقتصادی رسمیت پیدا کرد؛ زمانی که شرایط دشوار کشاورزان موجب شد تا مردم آمریکا نیاز به اصلاحات اجتماعی را بیش از قبل احساس کنند اما عکاسی مستند از روزی که دوربین متولد شد و اولین عکس در جهان ثبت شد بوجود...
فهرست