استودیو ساناز رییسی

عکاسی ساناز رئیسی

شروع عکاسی آموزش عکاسی شروع عکاسی [آموزش عکاسی] عکاسی یعنی هنر نقاشی با نور شروع عکاسی و آموزش عکاسی:خیلی سال پیش برای گرفتن یک عکس باید هم عکاس بودی و هم اینکه حداقل یدونه دوربین داشتی، تازه اون موقع ها تب عکس و عکاسی مثل الان اینقد بالا نبود.حتی یادمه شبای عید و یا نزدیک...
فهرست