استودیو ساناز رییسی

عکاسی جنگل

عکاسی طبیعت میتوان گفت یکی از جذاب ترین شاخه های عکاسی از مناظر طبیعی میباشد.طبیعت لبریز از روح زندگی است که عکاسان حرفه ای و آماتور زیادی طرفدار این شاخه از عکاسی می باشند. در ژانر طبیعت تمرکز عکاس به حیات طبیعی محیط معطوف است که شامل عکاسی مناظر طبیعی، حیات وحش شامل حشرات و پرندگان،...
فهرست