استودیو ساناز رییسی

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی پوشاک همه اندیشه عموم مردم دنیا از هنر و صنعت پوشاک در پوشش عکس و نشر آن در دنیای وب و شبکه های اجتماعی می باشد و اگر بگوییم تاثیر گذاری عکاسی مد و پوشاک بیشتر از خود لباس و صنعت آن است اشتباه نگفته ایم.در قرن حاضر تصاویر لباس و مد آمیخته...
فهرست