استودیو ساناز رییسی

آگهی

تیزر تیزر و آگهی تولیدکنندگان تیزر و آگهی تلوزیونی سعی می‌کند با بکارگیری شیوه ها و راهبرد های مختلف مخاطبان خود را از لحاظ روانی تحت تاثییر قرار دهند . برای داشتن یک تیزر تبلیغاتی هدفمند از یک داستان ساده و هدف‌دار و با استفاده از تصاویر جذاب و هماهنگ با سناریو و رعایت اصول گرافیکی...
فهرست