استودیو ساناز رییسی

آمورش عکاسی لنداسکیپ

آمورش عکاسی لنداسکیپ
مقصود از لنداسکیپ همان عکسبرداری چشم انداز ها و مناظر می باشد که معمولاً با لنزهای واید (لنزهایی با زاویه دید باز و وسیع) عکسبرداری می شود. این سبک میتواند عکاسی از مناظر طبیعی و یا شهری مانند شهر در شب از خارج شهر یا هر منظره چشم نوازِ دیگری باشد.عکاسی از چشم انداز شهری (urban landscape) عکس هایی را شامل می شود که به همان سبکِ عکاسی از طبیعت گرفته می شوند و نوع نگاه عکاس به عناصر شهری (ساختمان و خیابان ها)  مانند نگاهی ست که در عکاسی از طبیعت ( کوهها ، درخت هاو..) دارد.
 در عکاسی طبیعت تصاویر محدود به سوژه های طبیعی مانند حیوانات وحشی، حشرات، گیاهان خودرو، مناظر طبیعی مثل کوه ها، دریا و پدیده های جوی طبیعی بدون حضور انسان و یا نشانه هایی از حضور انسان مثل جاده، تابلو، حصار است. ویرایش عکسهای طبیعت هم متفاوت از عکسهای لنداسکیپ خواهد بود. در ادیت عکسهای طبیعت هیچ گونه دخل و تصرفی در واقعیت عکس مانند حذف و اضافه اِلِمان ها و یا اغراق در رنگها و ویرایش قابل پذیرش نیست و مستند بودن عکس مهم خواهد بود.
  • عکاسی مناظر طبیعی Landscape Photography
  • عکاسی مناظر شهری Cityscape Photography
  • عکاسی مناظر در شب Nightscape Photographyعکاسی مناظر شهری شامل دورنمای شهر ها تا نماهای داخل شهر، ثبت برج ها و ساختمان ها در کنار حرکت پر جنب و جوش مردم و ماشین ها است. عکاسی مناظر در شب شامل تمام چشم اندازهای طبیعت در ترکیب با آسمان، ستاره ها، کهکشان و اجرام آسمانی که با دوربین قابل ثبت است.
    آمورش عکاسی لنداسکیپ
فهرست